Barriers

In 2013, the City Council in Stockholm decided that 140,000 new housing will be built between 2010 and 2030, which is an increase in the housing stock of 30%. As part of a larger project, I have photographed a number of places in Farsta that will disappear. In the densification debate, these places have been called barriers, trivial forests or vacant places that can be sacrificed in favor of connecting the suburbs.

The installation images are from Konsthall C in Stockholm, May 2020.

Barriärer

Kommunfullmäktige i Stockholm beslöt 2013 att 140 000 nya bostäder skall byggas mellan 2010 och 2030, Det är en ökning av bostadsbeståndet på 30%. Som en del i ett större projekt har jag fotograferat ett antal platser i Farsta som kommer att försvinna. Dessa platser har i förtätnings-debatten kallats för barriärer, triviala skogar eller lediga platser som kan offras förmån för att binda ihop förorterna.

Installationsbilderna är från Konsthall C i Farsta, maj 2020.Magelungens Strand En ny fysisk koppling skapas mellan Farsta och Fagersjö med 900 nya bostäder, tre förskolor, nya mötesplatser längs Magelungens strandpromenad och en omvandling av Magelungsvägen till en stadsgata.

Karlsviks strand, söder om Hökarängsbadet 750 bostäder, skola, förskola, lokaler, parker och torg planeras intill Hökarängsbadet, vid Drevviken i Farsta. Förslaget som utgår från programmet Tyngdpunkt Farsta.

12 nya radhus ska byggas längs med Kontoristvägen nära Fagersjöskogen.

Bostadsområde vid f.d. Farsta sjukhem. Detaljplanen Perstorp 1 ingår i ett större utbyggnadsområde längs Drevvikens strand. Planen skapar ett attraktivt, sjönära bostadsområde i området som tidigare inrymt Farsta sjukhem.

Nytt bostadsområde vid Drevviken. Detaljplan för att bygga cirka 480 bostäder, en förskola samt byggnader för lager och parkering mellan Perstorpsvägen och Drevviken. Planen gäller området vid Klockelundsvägen i fastigheten Larsboda 2:3.

Nya punkthus nära Kvickentorpsskolan Hökarängen och Farsta byggs ihop genom nya punkthus. Bygget ingår i stadens projekt "Del av kvarter Samsö med mera vid Farstavägen".

Blandad stadsbebyggelse i Telestaden. Levande stad och kulturhistoria står i centrum när före detta televerksområdet i Farsta omvandlas till en modern stadsdel. Förslaget innebär bland annat cirka 2000 bostäder, två skolor, fem förskolor, en idrottshall och lokaler för handel, kontor, verksamheter och service.

Magelungens strand, en ny fysisk koppling skapas mellan Farsta och Fagersjö med 900 nya bostäder, tre förskolor, nya mötesplatser längs Magelungens strandpromenad och en omvandling av Magelungsvägen till en stadsgata.